Đang tải...Loading...

Hoàn thành Hồ Sơ nhận ngay việc tốt

viết cv online nhân việc tốt

Công ty tnhh đại diện thiện tâm (mã:21404)

Đường 134 (Nguyễn Thị Ngà) Phường Võ Cường,TP Bắc Ninh

0969115778 -

Nguyễn Xuân Độ

Công ty TNHH Đại diện Thiện Tâm là một công ty vừa và nhỏ đang trên đà phát triển, nhưng công ty đã có đội cán bộ dày dạn kinh nghiệm làm việc nhiều năm với những công ty có thế mạnh trên những lĩnh vực như: xây dựng các loại, kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bãi tập kết cát sỏi, các dịch vụ về lưu trữ hồ sơ, cung cấp các thiết bị tin học văn phòng, thiết bị giáo dục, dịch vụ tư vấn triển khai các giải pháp tổng thể. Các dịch vụ của chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng sự tin cậy cao.

Công ty tnhh đại diện thiện tâm tuyển dụng việc làmBạn biết gì về Công ty tnhh đại diện thiện tâm?

Đóng