Đang tải...Loading...

Hoàn thành Hồ Sơ nhận ngay việc tốt

viết cv online nhân việc tốt

Công ty tnhh hm altech vina (mã:18441)

CCN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh

02416507979 - 01672025148

Nguyễn Thị Lâm

Công ty chyên sản xuất về lĩnh vực mạ gia công tĩnh điện

Công ty tnhh hm altech vina tuyển dụng việc làm

Nhân viên lái xe cho sếp

Bắc Ninh | Nhân viên

Đăng tuyển: 27 ngày trước

Hạn nộp: 30/04/2017

Số lượng: 1Bạn biết gì về Công ty tnhh hm altech vina?

Đóng