Đang tải...Loading...

Hoàn thành Hồ Sơ nhận ngay việc tốt

viết cv online nhân việc tốt

Fresh foods (mã:20823)

25A Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

043871.6138 - 043871.6138

Ms.Hoa

Fresh foods tuyển dụng việc làm

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 2 chuyên viên mua hàng quốc tế

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 2 nhân viên lễ tân biết tiếng anh

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 2 nhân viên marketing

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 2 nhân viên giao hàng tại hồ chí minh

TP HCM | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 3 phụ kho

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 1 quản đốc sản xuất

Bắc Ninh | Quản lý dự án

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển5 kế toán kho tại hcm

TP HCM | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 2 nhân viên giao hàng tại hà nội

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 2 nhân viên it

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 1 quản lý kho

Hà Nội | Quản lý dự án

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 2 qa thực phẩm

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 10 nhân viên kinh doanh

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 2 nhân viên chăm sóc khách hàng

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 1 giám đốc kinh doanh khu vực miền nam

TP HCM | Giám đốc và cao hơn

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

Fresh Foods

Tuyển 1 trưởng phòng marketing

Hà Nội | Quản lý dự án

Đăng tuyển: 03/01/2017

Hạn nộp: 31/01/2017

Số lượng: 1

Đóng