Đang tải...Loading...

Việc làm Nhân viên qa,Tuyển dụng Nhân viên qa

Có 51 kết quả tìm kiếm việc làm Nhân viên qa, chúng tôi luôn cập nhật tin tuyển dụng Nhan vien qa mới nhất để phục vụ người tìm việc

Bạn đang xem tin từ 0 - 15 Trong tổng số 51 tin tuyển dụng việc làm Nhân viên qa

Nhân viên qa/ qc

Đà Nẵng | Nhân viên

Đăng tuyển: 2 ngày trước

Hạn nộp: 30/04/2017

Số lượng: 2

Nhân viên qa - kiểm soát quy trình

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 4 ngày trước

Hạn nộp: 30/04/2017

Số lượng: 1

Chuyên viên quản lý chất lượng qa

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 4 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 1

10 => 15 triệu

CUONG DAI PACKING CO., LTD

Nhân viên qa

TP HCM, Long An | Nhân viên

Đăng tuyển: 4 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 1

Shk - nhân viên qa/qc

Bắc Ninh | Nhân viên

Đăng tuyển: 4 ngày trước

Hạn nộp: 21/04/2017

Số lượng: 3

Phụ trách quản lý đảm bảo chất lượng qa

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 5 ngày trước

Hạn nộp: 30/03/2017

Số lượng: 1

Trưởng bộ phận qa/qc

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 5 ngày trước

Hạn nộp: 22/03/2017

Số lượng: 1

Nhân viên qc/qa

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 5 ngày trước

Hạn nộp: 22/03/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN HOA SAO

Nhân viên qa - y/c có kinh nghiệm cskh

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 9 ngày trước

Hạn nộp: 19/03/2017

Số lượng: 1

Corporate qa specialist international management system standard implementation

Bình Dương | Nhân viên

Đăng tuyển: 9 ngày trước

Hạn nộp: 18/03/2017

Số lượng: 1

Senior qa supervisor

Bình Dương | Quản lý dự án

Đăng tuyển: 9 ngày trước

Hạn nộp: 18/03/2017

Số lượng: 1

Senior qa engineer

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 10 ngày trước

Hạn nộp: 15/03/2017

Số lượng: 1

Shb_nhân viên qa - sơn hà bắc ninh

Hà Nội, Bắc Ninh | Nhân viên

Đăng tuyển: 10 ngày trước

Hạn nộp: 30/03/2017

Số lượng: 2

Nam nhân viên qa nguyên liệu

Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 10 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 2

Nhân viên qc-qa

TP HCM | Nhân viên

Đăng tuyển: 11 ngày trước

Hạn nộp: 16/03/2017

Số lượng: 1

1 2 3 4 >
Đóng