Đang tải...Loading...

Hoàn thành Hồ Sơ nhận ngay việc tốt

Tuyển nhân viên quản lí chất lượng tại Hưng Yên

✅ Có 11 kết quả tìm việc nhân viên quản lí chất lượng, chúng tôi luôn cập nhật tin tuyển dụng nhân viên quản lí chất lượng mới nhất từ hàng nghìn nhà tuyển dụng để phục vụ người tìm việc

Bạn đang xem tin từ 0 - 15 Trong tổng số 11 tin tuyển dụng việc làm nhân viên quản lí chất lượng

Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN TECOMEN

Nhân viên kiểm soát chất lượng đầu vào

Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 13/01/2018

Hạn nộp: 12/02/2018

Số lượng: 1

Thỏa thuận

FOUR P Co., Ltd

Nhân viên giám sát chất lượng và nhân viên đánh giá chất lượng/qa supervisor and auditor

Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 03/11/2017

Hạn nộp: 03/12/2017

Số lượng: 1

Nam nhân viên qc kiểm soát chất lượng

Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 17/10/2017

Hạn nộp: 16/11/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN TECOMEN

Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra

Hưng Yên, Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 27/09/2017

Hạn nộp: 27/10/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN TECOMEN

Nhân viên kiểm soát chất lượng đầu ra

Hưng Yên, Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 15/09/2017

Hạn nộp: 15/10/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

FPT Telecom

Nhân viên kiểm soát chất lượng tại hưng yên

Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 29/08/2017

Hạn nộp: 28/09/2017

Số lượng: 1

Nhân viên kiểm soát chất lượng tại hưng yên

Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 29/08/2017

Hạn nộp: 30/09/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN TECOMEN

Nhân viên quản lý chất lượng

Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 11/08/2017

Hạn nộp: 09/09/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN TECOMEN

Nhân viên quản lý chất lượng đầu vào

Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 11/08/2017

Hạn nộp: 09/09/2017

Số lượng: 1

Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN TECOMEN

Nhân viên kiểm soát chất lượng

Hưng Yên, Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 19/07/2017

Hạn nộp: 18/08/2017

Số lượng: 1

Nhân viên quản lý chất lượng qa/qc

Hưng Yên | Nhân viên

Đăng tuyển: 05/07/2017

Hạn nộp: 04/08/2017

Số lượng: 1

... Người đang viết cv xin việc

Chuyên mục

Người tìm việc

Nhà tuyển dụng

Kết nối

© 2018 1viec.com, Inc. All Rights Reserved.

Đóng