Đang tải...Loading...

Việc làm Phiên dịch tiếng trung,Tuyển dụng Phiên dịch tiếng trung

Có 74 kết quả tìm kiếm việc làm Phiên dịch tiếng trung, chúng tôi luôn cập nhật tin tuyển dụng Phien dich tieng trung mới nhất để phục vụ người tìm việc

Bạn đang xem tin từ 0 - 15 Trong tổng số 74 tin tuyển dụng việc làm Phiên dịch tiếng trung

Phiên dịch tiếng trung

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 2 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 2

Phiên dịch tiếng trung

Bình Dương | Nhân viên

Đăng tuyển: 3 ngày trước

Hạn nộp: 04/03/2017

Số lượng: 2

Phiên dịch tiếng trung

Thanh Hoá | Nhân viên

Đăng tuyển: 3 ngày trước

Hạn nộp: 08/03/2017

Số lượng: 1

Phiên dịch tiếng trung

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 3 ngày trước

Hạn nộp: 30/04/2017

Số lượng: 2

Nữ nhân viên phiên dịch tiếng trung

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 3 ngày trước

Hạn nộp: 31/03/2017

Số lượng: 1

Phiên dịch tiếng trung

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 4 ngày trước

Hạn nộp: 15/03/2017

Số lượng: 1

Nhân viên biên phiên dịch tiếng trung

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 4 ngày trước

Hạn nộp: 15/03/2017

Số lượng: 5

Biên phiên dịch tiếng trung

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 4 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 3

8 => 10 triệu

Công ty TNHH An Quý Hưng

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Hải Phòng | Nhân viên

Đăng tuyển: 5 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 2

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 6 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 3

Phiên dịch tiếng trung tại hà nội

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 6 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 3

Phiên dịch tiếng trung

Hà Nội | Nhân viên

Đăng tuyển: 6 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 3

Phiên dịch tiếng trung

Hải Phòng | Nhân viên

Đăng tuyển: 6 ngày trước

Hạn nộp: 23/03/2017

Số lượng: 1

Phiên dịch tiếng trung

Bắc Ninh, Bắc Giang | Nhân viên

Đăng tuyển: 7 ngày trước

Hạn nộp: 28/02/2017

Số lượng: 2

1 2 3 4 ... > >>
Đóng