Đang tải...Loading...

Hoàn thành Hồ Sơ nhận ngay việc tốt

Hường Kua đăng tuyển dụng trên Facebook - 26731

Đăng nhập

Hường Kua TUYỂN DỤNG TÌM VIỆC LÀM TẠI BẮC GIANG

14/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Giang Chi tiết

Gấp Nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp . kiểm hàng...
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua TUYỂN DỤNG TÌM VIỆC LÀM TẠI BẮC GIANG

14/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Giang Chi tiết

Gấp Nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp . kiểm hàng...
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Tuyển dụng việc làm Bắc Ninh

14/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Ninh Chi tiết

Gấp Nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp . kiểm hàng...
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Việc Làm Bắc Giang-Bắc Ninh

14/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Giang Chi tiết

Gấp Nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp . kiểm hàng...
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Việc Làm Bắc Giang-Bắc Ninh

14/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Giang Chi tiết

Gấp Nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp . kiểm hàng...
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Gấp 1 Nữ văn phòng.
chuyên tuyển dụng và tư vấn việc làm
lh:0988 882 193... Xem thêm
Hường Kua Tuyển dụng việc làm Bắc Ninh

13/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Ninh Chi tiết

Gấp Nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp . kiểm hàng...
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua TUYỂN DỤNG TÌM VIỆC LÀM TẠI BẮC GIANG

13/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Giang Chi tiết

Gấp Nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp . kiểm hàng...
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Tuyển dụng việc làm Bắc Ninh

13/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Ninh Chi tiết

Gấp Nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp . kiểm hàng...
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Liên tục tuyển NỮ làm thời vụ tại quế võ bắc ninh
Lương ca ngày 220k/11h.đêm 250k/11h
Ngày chủ nhật 280k/11h.đêm 320k/11h.
Pc chuyên cần 300k/26 công.
TUỔI TỪ 18-38T( CHẤP NHẬN THIẾU TUỔI)
LH: 0988882193... Xem thêm
Liên tục tuyển NỮ làm thời vụ tại quế võ bắc ninh
Lương ca ngày 220k/11h.đêm 250k/11h
Ngày chủ nhật 280k/11h.đêm 320k/11h.
Pc chuyên cần 300k/26 công.
TUỔI TỪ 18-38T( CHẤP NHẬN THIẾU TUỔI)
LH: 0988882193... Xem thêm
Hường Kua Việc Làm Bắc Giang-Bắc Ninh

12/09/2017 - Tại: Bắc Ninh, Bắc Giang Chi tiết

Liên tục tuyển NỮ làm thời vụ tại quế võ bắc ninh
Lương ca ngày 220k/11h.đêm 250k/11h
Ngày chủ nhật 280k/11h.đêm 320k/11h.
Pc chuyên cần 300k/26 công.
TUỔI TỪ 18-38T( CHẤP NHẬN THIẾU TUỔI)
LH: 0988882193... Xem thêm
Liên tục tuyển NỮ làm thời vụ tại quế võ bắc ninh
Lương ca ngày 220k/11h.đêm 250k/11h
Ngày chủ nhật 280k/11h.đêm 320k/11h.
Pc chuyên cần 300k/26 công.
TUỔI TỪ 18-38T( CHẤP NHẬN THIẾU TUỔI)
LH: 0988882193... Xem thêm
Hường Kua Việc Làm Bắc Giang-Bắc Ninh

11/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Giang Chi tiết

Gấp 100 nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Tuyển dụng việc làm Bắc Ninh

08/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Ninh Chi tiết

>Gấp 100 nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Tuyển dụng việc làm Bắc Ninh

08/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Ninh Chi tiết

>Gấp 100 nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 250k/11h
-ca Đêm 280k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:350k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:400k/11h
- Pc :200k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Việc Làm Bắc Giang-Bắc Ninh

08/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Giang Chi tiết

>Gấp 100 nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 230k/11h
-ca Đêm 260k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:320k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:360k/11h
- Pc :300k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Tuyển dụng việc làm Bắc Ninh

08/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Ninh Chi tiết

>Gấp 100 nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 230k/11h
-ca Đêm 260k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:320k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:360k/11h
- Pc :300k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Tuyển dụng việc làm Bắc Ninh

08/09/2017 - Tại: Thái Nguyên , Thái Bình, Bắc Ninh Chi tiết

>Gấp 100 nữ làm tại kcn Điềm Thuỵ - Phú Bình -Thái Nguyên
-Ca ngày 230k/11h
-ca Đêm 260k/11h
-Ca ngày Chủ Nhật:320k/11h
-Ca Đêm Chủ NHật:360k/11h
- Pc :300k/26 ngày công.
Cv:lắp ráp
Lh:0988 882 193
LIÊN TỤC TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN.... Xem thêm
Hường Kua Việc Làm Bắc Giang-Bắc Ninh

05/09/2017 - Tại: Bắc Giang , Bắc Ninh Chi tiết

=>Liên tục tuyển Nữ làm thời vụ Kcn Quế Võ 1 .
=>> chỉ cần cmt gốc đi làm luôn .
Ca ngày: 220k/11h
Ca đêm: 250k/11h
Cv: Kiểm hàng, lắp ráp ...
Lh 0988 882 193... Xem thêm
... Người đang viết cv xin việc

Chuyên mục

Người tìm việc

Nhà tuyển dụng

Kết nối

© 2018 1viec.com, Inc. All Rights Reserved.

Đóng