Đang tải...Loading...

Hoàn thành Hồ Sơ nhận ngay việc tốt

viết cv online nhân việc tốt

Vk international commercials ltd (mã:18919)

76 Lê Lai, Quận 1

39159999 - 0933796654

Quân

Đầu tư, tư vấn kinh doanh, xuất nhập khẩu, bất động sản

Vk international commercials ltd tuyển dụng việc làm

Real estate development

TP HCM | Team leader

Đăng tuyển: 05/12/2016

Hạn nộp: 28/02/2017

real estates salescoachinglaw firms

Receptionist cum admin

TP HCM | Nhân viên

Đăng tuyển: 05/12/2016

Hạn nộp: 28/02/2017

communicationadminhospitalityBạn biết gì về Vk international commercials ltd?

Đóng